Malignant pheochromocytoma and paraganglioma

Date 10 September 2017
Event ESMO 2017 Congress
Session Recent advances in endocrine malignancies
Topics Endocrine Cancers
Presenter Joakim Crona
Authors J. Crona
  • Endocrine Oncology, University Hospital Uppsala Akademiska Sjukhuset, 751 85 - Uppsala/SE